Mere tid til børnene

Børn har brug for ro, stabilitet og nærværende voksne. Det kræver ressourcer nok i hverdagen og mere tid til børnene i både dagtilbud og skole. Og så skal der tales kvalitet frem for kvantitet.

Det er børnene, der skal forme fremtidens Danmark og fremtidens Gribskov. Børnene skal have det bedste udgangspunkt for at kunne skabe lige præcis den tilværelse, som de drømmer om. Det skal vi politisk skabe et solidt fundament for – et fundament som børnene selv, deres forældre, lærere og pædagoger kan tage afsæt i for at give barnet den bedste barndom og skolegang som muligt.

Daginstitutioner og dagpleje

Som pendlerkommune er mange af Gribskovs borgere afhængige af veldrevne daginstitutioner med åbningstider, der tilgodeser pendlende forældre. Børnenes hverdag skal være tryg, rolig og indholdsrig. Vi ønsker som minimum at fastholde den nuværende normering og har det som et klart mål, at der skal være flere hænder til de mindste børn. Den tidlige indsats er helt afgørende for børnenes liv og det kræver flere hænder på almenområdet i både dagtilbud og skoler.

Vi har følgende målsætninger for daginstitutioner:

 • Frit valg mellem dagpleje og vuggestue
 • Fortsat mulighed for tilskud til pasning af eget barn
 • Fastholde børnehavestart ved tidligst 3 år
 • Større muligheder for deltidspladser
 • Konkurrencedygtige pasningstakster på alle områder
 • Åbningstider tilpasset et moderne arbejdsliv

 

Folkeskolen

Jeg ser det som en pligt at sætte de allerbedste rammer for en folkeskole af høj faglig kvalitet. Folkeskolerne i Gribskov skal være ambitiøse og kunne rumme alle Gribskovs børn.  Alle elever skal udfordres fagligt og motiveres til at tage en erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse eller en længerevarende uddannelse.

Folkeskolen skal skabe lige muligheder for alle børn i kommunen, men skolerne behøver ikke være ens. Der må gerne være forskellige profiler på skolerne, så længe miljøet kan rumme så mange børn som muligt. At kunne rumme mange forskellige børn med forskellige behov kræver, at der er økonomiske midler til at have kompetente voksne nok omkring børnene. Det er vigtigt at undgå uro i klassen og at sørge for trivsel. Det er sund fornuft, hvis vi skal have færre børn i specialiserede tilbud.

Skolerne skal have øgede frihedsgrader over både budget og metoder, men skal bygge på danske værdier, traditioner og kultur. Jeg ønsker en afbureaukratisering og en forenkling af regler, som frigiver ressourcer til flere voksne.  Jeg ønsker en kortere skoledag med høj faglighed, og derfor opfordrer vi i Det Konservative Folkeparti til, at skolerne benytter muligheden for at veksle understøttende undervisning til timer med to lærere. Folkeskolerne i Gribskov Kommune skal være blandt landets bedste, både fagligt og trivselsmæssigt.

Skolebygningernes kvalitet skal sikres. Dette gælder også indeklimaet, som er vigtigt for indlæringen.

Mål for folkeskolen:

 • Der skal være moderne og tidssvarende læringsmiljøer på alle skoler
 • Folkeskolerne i Gribskov skal være blandt de bedste skoler i landet, både fagligt og trivselsmæssigt
 • Lærere og pædagoger skal i samarbejde med den lokale ledelse på skolerne have en større frihed til at planlægge dagligdagen og forberedelsestiden
 • Afbureaukratisering med enkle forretningsgange
 • Kortere skoledag
 • Alle børn skal udfordres til deres yderste potentiale
 • Vi skal ligge i bedste tredjedel for trivsel og bedste halvdel for karakterer.

Hos Det Konservative Folkeparti ønsker vi frit skolevalg. Så ud over, at vi ønsker verdens bedste folkeskole, så er vi også stolte af og bakker op om alle vores friskoler og privatskoler. Vi ønsker den mangfoldige skole med en bred pallette af tilbud, som opstår, når familier bruger deres frie valg.