Mere omsorg for naturen

Vi bor i den smukkeste kommune. Her er skøn natur med skov, marker og hav. Der skal drages omsorg for naturen med øget biodiversitet og respekt for kommunens autenticitet.

Vi lever i en kommune med en rig og smuk natur.

I Det Konservative Folkeparti tager vi generationskontrakten alvorligt. Generationskontrakten er det bånd af ansvar, der løber fra vores forfædre til os i dag og videre til vores børn og børnebørn. Det er en samfundskontrakt, et løfte til vores børn, der forpligter os til at efterlade en klode i god stand.

En af konsekvenserne ved klimaforandringerne er mere ekstremt vejr. Mere tørke der udtørrer landmændenes marker og voldsomme storme, som nedbryder vores smukke kyststrækning.

Jeg vil aktivt arbejde for en bedre kystsikring og genopretning af stenrev, som kan beskytte vores kyster, og fortsat gøre vores strande til attraktive udflugtsmål. Vi ønsker at bidrage til, at kysten sikres bedst muligt, også af hensyn til fremtidens klima. Midlerne kan være fast kystsikring og evt. strandfodring, så der opnås bedst mulig økonomi og virkning

Vi i Det Konservative Folkeparti er af den overbevisning, at miljøforbedring af kyster, søer, vandløb, drikkevand og spildevandsanlæg er opgaver, som vi alle har pligt til at deltage i.

Det åbne land skal beskyttes. Vores smukke landskaber skal ikke skæmmes af dårligt gennemtænkte projekter. Byudvikling bør kun finde sted, hvor det kan ske i harmoni med landskaber og god infrastruktur.

Vores bymiljøer skal sikres mod uønsket udvikling. Det gælder bl.a. for det gamle Gilleleje, og det gælder for de mange fine landsbymiljøer og for vores byer generelt. Lokalplaner skal respekteres, og dispensationer bør være et særsyn. I Det Konservative Folkeparti ønsker vi ikke bygninger højere end 2 etager, i bymidter dog max 2½-3 etager.